Min tilgang til arbejdsprocesser.

Jeg har god erfaring med udvikling og drift af af systemer indenfor forsikring, løn og personale administration. Senest har jeg arbejdet med Microsoft Dynamics og dertil knyttede funktioner som CRM og Data Warehousesystemer gennem arbejde for CSC i ovennævnte roller som leverandør til eksterne kunder.

I den funktion har jeg stået for opsætning og løbende drift af krypteret kommunikation af online trafik fra en cloud baseret løsning til Microsoft servere via Citrix fra kundernes lokationer.

Jeg har et stort drive og en god entusiasme og har i perioder siddet i centrum for projektudvikling med efterfølgende overdragelse til drift af større releases i denne jobfunktion.

Jeg er god til at holde fokus, og giver ikke op før løsningen er klar i drift.

Processer:

Med udgangspunkt i Prince2 som projekt værktøjskasse arbejdet med at skabe processer, hvor kun aktiviteter som skaber værdi udføres.

På den måde at det et langt stykke henad vejen lykkedes at sikre leverancer til tiden i en kvalitet og med en økonomi som kunden har været tilfreds med

Produkter:

Ved at fokusere på at få produktet delt op i delprodukter og del-leverancer når det er muligt, er det som oftest lykkedes at levere hurtigt i den rette kvalitet.

Dette har skabt fremdrift og en god oplevelse af: “Der sker noget” hos kunderne, hvilket igen har medført at forventninger afstemmes løbende til leverancer og løsningen og dermed ender produktet med at blive modtaget til kundens tilfredshed.